jaqueta-pell-nútria

jaqueta llúdria marró i punt gris