estoles de pèl de pell

Banda elàstica de pell de renard argenté verd