Mostra de productes de la Sibèria Barcelona a Lid Restaurant

Mostra de productes de la Sibèria al nou Restaurant LID de Barcelona