La pell és NATURAL.

La pell és un recurs natural, renovable. És el material més antic conegut per l’home i és el que abrigaba els nostres avantpassats.

La pell utilitzada té dos origens; la ramaderia i la gestió d’especies abundants per controlar la vida silvestre.

Les granges  crien animals domestics d’acord amb les estrictes regulacions existents per preservar al màxim el benestar animal. Els animals criats en aquestes granges són el conill, el visó, la guineu i la xinxilla. Els animals de granja s’alimenten de residus i subproductes d’altres indústries agrícoles evitant, així, que malmetin el medi ambient. Altres animals utilitzats, com el corder, en totes les seves versions i origens, normalment procedeixen de ramats i la pell és un material sobrer que es recicla a través de la indústria pelletera.

La confecció de peces de pell és encara un ofici molt artesanal que sovint es transmet de generació en generació. És un ofici que crea més d’un milió de llocs de treball qualificats a tot el món.

La pell és ÈTICA

Aquest tema és prioritari  per la Federació Internacional de pelleteria i tots els membres de la indústria pelletera internacional. Cada vegada avancem més sobre aquest tema i per aixó la industria pelletera és cada vegada més transparent. Actualment ja hi ha molts països que operen sota la política de granja oberta.

Per qualsevol dubte sobre les polítiques i les pràctiques de benestar animal es poden posar en contacte amb info@iftf.com.

La pell és SOSTENIBLE

La pell és una opció conscient per respecar el Medi ambient.

L’impacte ambiental de la pell natural, si el comparem amb la pell artificial, és molt més petit. Un estudi fet per a la DSS Management Consultans Inc així ho demostra.

El terme pell ecologica, per referir-se a la pell artificial és del tot equivocat. La pell ecològica  és la natural.

La pell natural és biodegradable, contrariament a l’ artificial que no deixa de ser plàstic.

Les peces de pell són uniques i duren molt temps. Sovint passen de mares a filles. Les peces de pell es poden reutilitzar, reciclar. Es modernitzen, es tranformen.

La pell és BONICA

Actualment la pell llueix amb una llum diferent.

Les noves tecniques per tractar la pell permeten dissenys innovadors que la barregen amb tot tipus de materials, llanes, cuirs, sedes…Les possibilitats són inmenses .

Cal tenir en compte que els dissenys amb pell no són només per les dones, els homes han entrat amb força dins d’aquest món.

La pell està lluny d’estar passada de moda. És contemporània, està a l’avanguarda de la moda i s’està utilitzant més que mai. La majoria de dissenyadors que presenten col.leccions en les pasarel.les de moda internacional estan utilitzant  pell.