La piel es NATURAL.

La piel es un recurso natural, renovable. Es el material más antiguo conocido por el hombre y es lo que abrigaba nuestros antepasados.

La piel utilizada tiene dos orígenes; la ganadería y la gestión de especies abundantes para controlar la vida silvestre.

Las granjas crían animales domésticos de acuerdo con las estrictas regulaciones existentes para preservar al máximo el bienestar animal. Los animales criados en estas granjas son el conejo, el visón, el zorro y la chinchilla. Los animales de granja se alimentan de residuos y subproductos de otras industrias agrícolas evitando, así, que dañen el medio ambiente. Otros animales utilizados, como el cordero, en todas sus versiones y orígenes, normalmente proceden de rebaños y la piel es un material sobrante que se recicla a través de la industria peletera.

La confección de prendas de piel es todavía un oficio muy artesanal que a menudo se transmite de generación en generación. Es un oficio que crea más de un millón de puestos de trabajo cualificados en todo el mundo.

La pell és ÈTICA

Aquest tema és prioritari  per la Federació Internacional de pelleteria i tots els membres de la indústria pelletera internacional. Cada vegada avancem més sobre aquest tema i per aixó la industria pelletera és cada vegada més transparent. Actualment ja hi ha molts països que operen sota la política de granja oberta.

Per qualsevol dubte sobre les polítiques i les pràctiques de benestar animal es poden posar en contacte amb info@iftf.com.

La pell és SOSTENIBLE

La pell és una opció conscient per respecar el Medi ambient.

L’impacte ambiental de la pell natural, si el comparem amb la pell artificial, és molt més petit. Un estudi fet per a la DSS Management Consultans Inc així ho demostra.

El terme pell ecologica, per referir-se a la pell artificial és del tot equivocat. La pell ecològica  és la natural.

La pell natural és biodegradable, contrariament a l’ artificial que no deixa de ser plàstic.

Les peces de pell són uniques i duren molt temps. Sovint passen de mares a filles. Les peces de pell es poden reutilitzar, reciclar. Es modernitzen, es tranformen.

La pell és BONICA

Actualment la pell llueix amb una llum diferent.

Les noves tecniques per tractar la pell permeten dissenys innovadors que la barregen amb tot tipus de materials, llanes, cuirs, sedes…Les possibilitats són inmenses .

Cal tenir en compte que els dissenys amb pell no són només per les dones, els homes han entrat amb força dins d’aquest món.

La pell està lluny d’estar passada de moda. És contemporània, està a l’avanguarda de la moda i s’està utilitzant més que mai. La majoria de dissenyadors que presenten col.leccions en les pasarel.les de moda internacional estan utilitzant  pell.