The skin is NATURAL.

The skin is a natural, renewable resource. It is the oldest material known to man and is the one that housed our ancestors.

The skin used has two origins; Livestock and the management of abundant species to control wildlife.

Farms breed domestic animals in accordance with the strict existing regulations to preserve maximum animal welfare. The animals raised in these farms are the rabbit, the mink, the fox and the chinchilla. Farm animals feed on waste and by-products from other agricultural industries, thus avoiding the environment being damaged. Other used animals, such as lamb, in all its versions and origins, usually come from flocks and the skin is a spare material that is recycled through the pellet industry.

The making of leather garments is still a very handcrafted trade that is often transmitted from generation to generation. It is a trade that creates more than one million qualified jobs around the world.

La pell és ÈTICA

Aquest tema és prioritari  per la Federació Internacional de pelleteria i tots els membres de la indústria pelletera internacional. Cada vegada avancem més sobre aquest tema i per aixó la industria pelletera és cada vegada més transparent. Actualment ja hi ha molts països que operen sota la política de granja oberta.

Per qualsevol dubte sobre les polítiques i les pràctiques de benestar animal es poden posar en contacte amb info@iftf.com.

La pell és SOSTENIBLE

La pell és una opció conscient per respecar el Medi ambient.

L’impacte ambiental de la pell natural, si el comparem amb la pell artificial, és molt més petit. Un estudi fet per a la DSS Management Consultans Inc així ho demostra.

El terme pell ecologica, per referir-se a la pell artificial és del tot equivocat. La pell ecològica  és la natural.

La pell natural és biodegradable, contrariament a l’ artificial que no deixa de ser plàstic.

Les peces de pell són uniques i duren molt temps. Sovint passen de mares a filles. Les peces de pell es poden reutilitzar, reciclar. Es modernitzen, es tranformen.

La pell és BONICA

Actualment la pell llueix amb una llum diferent.

Les noves tecniques per tractar la pell permeten dissenys innovadors que la barregen amb tot tipus de materials, llanes, cuirs, sedes…Les possibilitats són inmenses .

Cal tenir en compte que els dissenys amb pell no són només per les dones, els homes han entrat amb força dins d’aquest món.

La pell està lluny d’estar passada de moda. És contemporània, està a l’avanguarda de la moda i s’està utilitzant més que mai. La majoria de dissenyadors que presenten col.leccions en les pasarel.les de moda internacional estan utilitzant  pell.