La Sibèria abrics de pèl llarg, visó, renard xinxilla