la Sibèria col.lecció napa per home i dona, també a mida