manta pell decoració barcelona

Manta de renard argenté