Estola de renard blau amb acabament de renards de colors