CASHMERE & PELL

Col.lecció d’abrics de llana cashmere reversible, rosa i gris, verd i beig, blau cel i gris…amb colls de renard tintades al to o armilles de visó sobreposades.